Rezultaty Projektu

W ramach projektu pn. „Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji" wypracowane zostały następujące rezultaty materialne projektu:

·       Ponadnarodowy Standard kształcenia dorosłych w celu pobudzania i wspierania rozwoju przedsiębiorczości

·       Elektroniczna publikacja na temat znaczenia kształcenia dorosłych w zakresie przedsiębiorczości w dobie globalizacji, szans i możliwości kształcenia dorosłych na poziomie europejskim oraz skutecznych metod i narzędzi kształcenia stymulujących rozwój przedsiębiorczości, kreatywności, inicjatywności
i innowacyjności.

·       Prezentacja multimedialna (dobre praktyki) na temat założeń projektu, rezultatów projektu, korzyści płynących z projektów mobilności.

Rezultaty projektu stworzone zostały po zrealizowaniu działań przygotowawczych oraz sześciu zagranicznych wyjazdów szkoleniowych.

Odbiorcami zewnętrznymi wypracowanych przez nas w rezultatów są wszystkie osoby, firmy i instytucje zainteresowane ich wykorzystywaniem, w tym mi.in.:

·       lokalni, regionalni, krajowi pracownicy i decydenci JST

·       lokalne, regionalne i krajowe instytucje otoczenia biznesu

·       przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających przedsiębiorczość i szkolących w tym zakresie

·       społeczność lokalna, regionalna z różnych województw

·       osoby, które będą kształcone zgodnie z ponadnarodowymi standardami opracowanymi w ramach projektu

·       lokalni, regionalni przedsiębiorcy

·       nauczyciele i uczniowie lokalnych i regionalnych szkół średnich i uczelni wyższych

·       lokalna, regionalna prasa i media.

Rezultaty udostępniane są wszystkim odbiorcom nieodpłatnie. Poniżej znajduje się wersja elektroniczna rezultatów do pobrania. 

 

Prezentacja multimedialna - Dobre praktyki - Erasmus plus

Ponadnarodowy standard kształcenia dorosłych w celu pobudzania i wspierania rozwoju przedsiębiorczości

Publikacja na temat kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji

Presentation of the project

THE MEANING OF ADULT TRAINING IN THE ERA OF GLOBALIZATION

Over - national standard of training adults aiming at support and encouraging of entrepreneurship